Personal/Associates

– – – scroll down for English – – –

The Son of God, lecture by Moshe Idel from the Hebrew University of Jerusalem, Israel, 2009

The Son of God, lecture by Moshe Idel from the Hebrew University of Jerusalem, Israel, 2009

RO
a) Administrare
Consiliul de Administratie al Centrului de Studii Ebraice “Goldstein Goren” este condus de Prof. Dr. Liviu Papadima, Decanul Facultatii de Litere a Universitatii din Bucuresti si Dr. Liviu Rotman (Co-directori). Activitatile Centrului sunt coordonate de Dr. Mariuca Stanciu (Program Stiintific) si Dr. Camelia Craciun (Relatii Internationale). Din Consiliul de Administratie mai fac parte Dr. Andrei Oisteanu si prof. Dr. Andrei Cornea.

b) Membri
Intre membrii marcanti ai Centrului se numara:
Prof. Dr. Moshe Idel, Israel
Prof. Dr. Carol Iancu, Franta
Prof. Dr. Leon Volovici, Israel
Prof. Dr. Raphael Vago, Israel
Dr. Radu Ioanid, SUA
Prof. Dr. Michael Shafir, Romania
Prof. Dr. Victor Neumann, Romania
Prof. Dr. Vasile Morar, Romania

c) Cadre academice

1. Personal academic permanent
Lector Dr. Felicia Waldman, Curs practic de limba ebraica, Gindire evreiasca, Gramatica ebraica, etc.

2. Profesori invitati
Centrul beneficiaza de asistenta unor profesori invitati din strainatate, in incercarea de a oferi studentilor cea mai buna expertiza disponibila in fiecare domeniu de specialitate. Importante personalitati academice din intreaga lume tin cursuri si conferinte pe teme de cel mai mare interes. Printre ei se numara:
Prof. Dr. Moshe Idel (Israel), Gindire evreiasca
Prof. Dr. Leon Volovici (Israel), Istoria intelectualitatii evreiesti
Prof. Dr. Carol Iancu (Franta), Istorie medievala iudaica
Prof. Dr. Raphael Vago (Israel), Istoriografia Holocaustului
Dr. Radu Ioanid (SUA), Studii despre Holocaust
Dr. Lucian Zeev Herscovici (Israel), Limba si cultura idis
Prof. Dr. Armin Lange (Austria), Manuscrisele de la Marea Moarta
Conf. Dr. Nicolae Roddy (SUA), Arheologie biblica
Dr. Raphael Shuchat (Israel), Teme majore in filosofia si mistica iudaica

3. Cadre academice asociate
Centrul ofera cursuri si conferinte sustinute de personalitati culturale romanesti.
Prof. Dr. Francisca Baltaceanu, Istorie iudaica antica, Exegeza biblica, etc.
Dr. Mariuca Stanciu (Biblioteca Academiei Romane), Curs practic de limba ebraica, Civilizatia iudaica, Istoria artei iudaice, etc.
Prof. Dr. Andrei Cornea (Facultatea de Litere), Stereotipuri despre evrei in Antichitate, Istoria antisemitismului
Prof. Dr. Michael Shafir (Cluj), Negarea Holocaustului
Prof. Dr. Victor Neumann (Timisoara), Istoria evreilor din Banat
Prof. Dr. Liviu Rotman (SNSPA), Istoria evreilor din Romania, Istoria sionismului
Dr. Andrei Oisteanu (Institutul de Istoria Religiilor), Imaginea evreului in cultura romana si europeana
Conf. Dr. Mihai Chioveanu (Facultatea de Stiinte Politice), Istoria contemporana a evreilor
Dr. Camelia Craciun, Literatura Evreiasca, Redactare Disertatie si Istoria Intelectualitatii Evreiesti.

d) Absolventi
Unii dintre cei mai buni studenti care au absolvit programul de masterat in studii iudaice organizat de Centru impreuna cu Facultatea de Litere participa acum la activitatile Centrului:
Drd. Manuela Cazan, Literatura israeliana
Dr. Cristina Toma, Studii Sefarde
Drd. Alina Popescu, Evrei, crestini si musulmani in Evul Mediu

EN
a) Administration
The Administrative Board of the “Goldstein Goren” Center for Hebrew Studies is headed by Prof. Dr. Liviu Papadima, the Dean of the Faculty of Letters of the University of Bucharest and Dr. Liviu Rotman (Co-directors). The Center’s activities are managed by Dr. Mariuca Stanciu (scientific program) and Dr. Camelia Craciun (international relations). Administrative Board also includes Dr. Andrei Oisteanu and prof. Dr. Andrei Cornea.

b) Members
The Center counts among its members international personalities such as:
Prof. Dr. Moshe Idel, Israel
Prof. Dr. Carol Iancu, Franta
Prof. Dr. Leon Volovici, Israel
Prof. Dr. Raphael Vago, Israel
Dr. Radu Ioanid, SUA
Prof. Dr. Michael Shafir, Romania
Prof. Dr. Victor Neumann, Romania
Prof. Dr. Vasile Morar, Romania

c) Academic staff
1. Permanent academic staff

Lecturer Dr. Felicia Waldman, Conversational Hebrew, Jewish thought, Hebrew grammar, etc.

2. Visiting professors
The Center operates with associate and visiting professors from Romania and abroad, in an attempt to provide the students with the best expertise available in each relevant field. The Center enjoys, each year, the presence of important academics from all over the world, who give lectures and modular courses on themes of utmost interest. Among them are:
Prof. Dr. Moshe Idel (Israel), Jewish thought
Prof. Dr. Leon Volovici (Israel), History of Jewish intelligentsia
Prof. Dr. Carol Iancu (Franta), Medieval Jewish history
Prof. Dr. Raphael Vago (Israel), Historiography of the Holocaust
Dr. Radu Ioanid (SUA), Holocaust studies
Dr. Lucian Zeev Herscovici (Israel), Yiddish language and culture
Prof. Dr. Armin Lange (Austria), Dead Sea Scrolls
Assoc. Prof. Dr. Nicolae Roddy (SUA), Biblical archeology
Dr. Raphael Shuchat (Israel), Major themes in Jewish philosophy and mysticism

3. Associate teaching staff
Prof. Dr. Francisca Baltaceanu, Ancient Jewish history, Biblical exegesis, etc.
Dr. Mariuca Stanciu (Library of the Romanian Academy of Sciences), Conversational Hebrew, Jewish civilization, History of Jewish arts, etc.
Prof. Dr. Andrei Cornea (Faculty of Letters), Stereotypes about the Jews in the Antiquity
Prof. Dr. Michael Shafir (Cluj), Holocaust denial
Prof. Dr. Victor Neumann (Timisoara), History of the Jews of Banat
Prof. Dr. Liviu Rotman (SNSPA), History of Romanian Jews, History of Zionism
Dr. Andrei Oisteanu (The Institute for the History of Religions), Image of the Jew in Romanian and European culture
Assoc. Prof. Dr. Mihai Chioveanu (Faculty of Political Science), Contemporary Jewish history
Dr. Camelia Craciun, Jewish Literature, Academic Writing and History of Jewish Intelligentia.

d) Alumni
Some of the most outstanding students who have graduated the M.A. program in Jewish Studies organized by the Center with the Faculty of Letters have become alumni of the Center and are now active participants in its activities:
Drd. Manuela Cazan, Israeli literature
Dr. Cristina Toma, Sephardic studies
Drd. Alina Popescu, Jews, Christians and Muslims in the Middle Ages