Master

RO

Master in cultura si civilizatie ebraica

Course in Jewish Philosophy, Prof. Raphael Shuchat from Bar Ilan University, Israel (2007)

Course in Jewish Philosophy, Prof. Raphael Shuchat from Bar Ilan University, Israel (2007)

Prezentare:

Masteratul – coordonat de Centrul de studii ebraice al Facultăţii de Litere – oferă o iniţiere în studiile iudaice –, ceea ce înseamnă cursuri foarte variate, de la limbă ebraică şi elemente de limbă idiş, până la literatură israeliană, istoria evreilor din România, mistică ebraică, Biblie, istoria sionismului, stereotipuri antisemite etc. Scopul masteratului este acela de a oferi o deschidere culturală şi istorică largă în domeniu şi de a-i atrage pe cei interesaţi de cultura evreiască, din toate timpurile şi sub toate aspectele, fie că vor dori sau nu să aprofundeze ulterior unele dintre materiile care vor fi studiate aici.

Burse: Studenţii programului beneficiază, în fiecare an, de acces la un număr de 5 burse oferite de Statul Israel exclusiv celor înscrişi la programe de masterat în domeniul studiilor iudaice, dar şi la alte burse acordate direct de instituţii de specialitate din SUA, Germania, Israel, Suedia, etc. Acorduri pentru burse Erasmus cu Universitatea Paul Valery, Montpellier III, Franţa; Universitatea Uludag, Bursa, Turcia; Universitatea Salerno, Italia.

Acorduri bilaterale cu Universitatea Ebraică din Ierusalim, Israel; Universitatea Bar Ilan, Israel; Universitatea California de Sud, SUA.

Cursuri: Istorie iudaică antică, Introducere în civilizaţia iudaică, Istoria evreilor din România, Stereotipuri despre evrei în antichitate, Gândire mistică evreiască, Curs practic de limba ebraică, Metodologia cercetării, Istorie iudaică medievală, Istoria intelectualităţii evreieşti din România, Literatura sapienţială, Literatura evreiească modernă, Gramatica limbii ebraice, Curs practic de limba ebraică, Practică de cercetare, Istorie iudaică modernă, Literatura israeliană, Gramatica limbii ebraice, Exegeză biblică, Istoria sionismului, Curs practic de limba ebraică, Curs opţional, Istorie iudaică contemporană, Istoria artei evreieşti, Imaginea evreului în cultura europeană, Curs practic de limba ebraică, Gramatica limbii ebraice, Redactare dizertaţie.

Profesori:

Profesorii sunt titulari la Universitatea din Bucureşti, provin din alte instituţii de cercetare din România sau sunt invitaţi de la universităţi străine: prof. dr. Carol Iancu, Universitatea Paul Valery, Montpellier IIII, Franţa; prof. dr. Andrei Cornea, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti; prof. dr. Alexandru Barnea, Facultatea de Istorie, Universitatea din Bucureşti; prof. dr. Francisca Băltăceanu; prof. dr. Liviu Rotman, SNSPA; conf. dr. Mihai Chioveanu, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti; lector dr. Felicia Waldman, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti; lector dr. Miroslav Taşcu Stavre, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti; dr. Andrei Oişteanu, Institutul de Istoria Religiilor; dr. Măriuca Stanciu, Biblioteca Academiei Române; dr. Anca Ciuciu, Centrul de Studierea Istoriei Evreilor din România al FCER; dr. Camelia Crăciun, Centrul de Studiere a Istoriei Evreilor din România al FCER.

Perspective în carieră

Programul oferă avantajul unei duble calificări. Astfel, pe lângă oportunităţile de muncă oferite de domeniul în care au obţinut diploma de licenţă, absolvenţii beneficiază şi de accesul la poziţii specifice expertizei în studii iudaice:

– cadre academice;

– cercetători la institute de specialitate din România, Israel şi alte ţări;

– diplomaţi;

– angajaţi ai unor institute culturale (Institutul Cultural Român de la Tel Aviv);

– experţi guvernamentali;

– jurnalişti;

– angajaţi ai unor firme de comunicare şi agenţii de turism;

– specialişti în cadrul unor organizaţii non-guvernamentale din ţară şi din străinătate.

La conferinţele anuale ale Centrului de studii ebraice sunt admise şi lucrările unor masteranzi merituoşi, cercetări care urmează să apară în revista Studia iudaica.

Admitere:

Mai multe informaţii privind documentele necesare pentru înscriere, numărul de locuri şi data examenului sunt disponibile pentru fiecare sesiune de admitere la:

http://www.litere.ro şi http://blog.litere.ro. Pentru admitere nu sunt necesare cunoştinţe de limbă ebraică.

Examenul de admitere constă într-o: probă scrisă, de sinteză, menită să informeze cadrele didactice ale programului despre nivelul de cunoştinţe al candidaţilor, având în vedere că aceştia vin din domenii de licenţă diferite; un interviu despre planurile proprii de cercetare.

Bibliografie:

Dicţionar enciclopedic de iudaism, Hsefer, Bucureşti, 2000; pp. 875-973; 1081-1087

Paul Johnson, O istorie a evreilor, Hasefer, Bucureşti, 1999.

Carol Iancu, Evreii din România de la excludere la emancipare, Hasefer, Bucureşti, 2006.

CONTACT: Facultatea de Litere, Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, Sector 1, Bucureşti, Tel./fax: 004.021.3134336

Coordonator: prof. dr. Andrei Cornea, acornea@hotmail.com; Persoana de contact: lector dr. Felicia Waldman, felicia.waldman@litere.ro.