EVREII ŞI ORAŞUL / THE JEWS AND THE CITY

Universitatea din Bucureşti / The University of Bucharest
Facultatea de Litere / The Faculty of Letters

Conferinţa Internaţională Anuală a
Centrului de Studii Ebraice “Goldstein Goren”

The Goldstein Goren Center for Hebrew Studies
Annual International Conference on

EVREII ŞI ORAŞUL
Identitate etnică şi urbană în spaţiul european

THE JEWS AND THE CITY
Ethnic and Urban Identity within the European Space

Bucureşti, 27-28 Mai, 2010, Sala de Consiliu a Facultăţii de Litere
5-7 Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, (parter, stânga)

Joi/Thursday, Mai/May 27, 2010
Sesiunea I

Moderator/Chair: Andrei Cornea, Universitatea din Bucureşti

9.30 – 9.40
Welcome address by Prof. Dr. Liviu Papadima, Dean of the Faculty of Letters, University of Bucharest

9.40 – 10.00
“Evreii în contextual multietnic al oraşului românesc”
Liviu Rotman, SNSPA – Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative,
CSIER – Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România

10.00 – 10.20
“Evreii şi periferia urbană în literatura română modernă. Imagini ale ghetto-ului la Mihai Sadoveanu”
Paul Cernat, Universitatea din Bucureşti

10.20-10.30
Discutii/Discussions

10.30 – 10.45 Pauză de cafea/Coffee break

Sesiunea II

Moderator/Chair: Paul Cernat, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti

10.45 – 11.05
“Tristan Tzara, dadaism şi narcotice la Zurich, Berlin, Paris şi Bucureşti”
Andrei Oişteanu, Institutul de Istorie a Religiilor, Academia Română, Bucureşti

11.05 – 11.25
“Jewish Bucharest in the Works of Isaac Peltz”
Camelia Craciun, Centrul de Studii Ebraice “Goldstein Goren”, Universitatea din Bucureşti, CSIER

11.25– 11.45
“Sorana Gurian. Oraşul ca spaţiu concentraţionar”
Bianca Burţa-Cernat, Universitatea din Bucureşti

11.45 – 12.00
Discutii/Discussions

12.00 – 12.20
Semnalarea apariţiei cărţii editată sub egida CSIER: „Idealul sionist în presa evreiască din România”, coordonator Lya Benjamin, editor Gabriela Vasiliu, Bucureşti, Hasefer 2010

12.20– 14.30 Dejun/Lunch break

Sesiunea III

Moderator/Chair: Măriuca Stanciu, Centrul de Studii Ebraice “Goldstein Goren”, Universitatea din Bucureşti

14.30 – 14.50
“The Childhood Experiences in East European Traditional Society”
Mordechai Zalkin, “Ben-Gurion” University of the Negev, Beer-Sheva

14.50 – 15.10
“Magyar Jews Aboroad – the Hungarian Colony in Weimar/Berlin”
Michael Miller, Central European University, Budapest

15.10 – 15.30
“Moravska Ostrava as the Epicenter of Jewish Nationalism in Interwar Czechoslovakia”
Marie Crhova, Olomouc University, Olomouc

15.30 – 15.40
Discuţii/Discussions

15.40 – 16.00 Pauză de cafea/Coffee break

Sesiunea IV

Moderator/Chair: Camelia Crăciun, Centrul de Studii Ebraice “Goldstein Goren”, Universitatea din Bucureşti,

16.00 – 16.20
“The Dialectics of Traces: the Case of Krakow’s Kazimierz District”
Eugenia Prokop-Janiec, Jagiellonian University, Cracow

16.20 – 16.40
“The Imprint of Jewish Law on International Law”
Asher Maoz, Tel Aviv University, Tel Aviv

16.40 – 17.00
Discuţii/Discussions

Vineri/ Friday, Mai/May 28, 2010
Sesiunea V

Moderator/Chair: Ladislau Gyemant, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

9.30 – 9.50
“ Evreii din România şi ‘Cetatea Universitară’ interbelică”
Lucian Nastasă, Institutul de Istorie “George Barţiu”, Academia Română, Cluj-Napoca

9.50 – 10.10
“Firme din Bucureşti si tipuri de publicitate în ‘Curierul Israelit’”
Anca Ciuciu, CSIER – Centrul pentru Studierea Istoriei Evreilor din România

10.10 – 10.30
“Meseriile practicate de evreii din Craiova la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea”
Delia Bălăican, Biblioteca Academiei Române, Bucureşti

10.30 – 10.40
Discuţii/Discussions

10.40 – 11.00 Pauză de cafea/Coffee break

Sesiunea VI

Moderator/Chair: Andrei Oişteanu, Institutul de Istorie a Religiilor, Academia Română, Bucureşti

11.00 – 11.20
“Evreii şi oraşele din Transilvania în prima jumătate a sec. al XIX-lea”
Ladislau Gyemant, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

11.20 – 11.40
“Les Carrieres – Les Quartiers Juifs des Etats Francais du Pape”
Carol Iancu, Universite Paul Valery III, Montpellier
11.45 – 12.05

11.40 – 12.10
“Orasul Iasi, un centru al miscarii Haskala in Romania sec. al XIX-lea”
Lucian-Zeev Herscovici, National Library of Israel, Jerusalem

12.10 – 12.20
Discussions

12.20 – 14.30 Dejun/Lunch break

Sesiunea VII

Moderator/Chair: Liviu Rotman, SNSPA – Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, CSIER – Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România

14.30 – 14.50
“Where is the synagogue? Interpretations of the Jewish Identity Symbol in the 19th. Century Central and Eastern Europe”
Măriuca Stanciu, Centrul de Studii Ebraice “Goldstein Goren”, Universitatea din Bucureşti

14.50 – 15.10
“Tipuri urbane ale iudaismului european din sec. al XIX-lea reflectate în artele plastice”
Alina Popescu, Centrul de Studii Ebraice “Goldstein Goren”, Universitatea din Bucureşti

15.10 – 15.30
“Memorialele Holocaustului din diverse oraşe ale lumii”
Augustin Ioan, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu”, Bucureşti

15.30 – 15.40
Discuţii/Discussions

15.40 – 16.00 Pauză de cafea/Coffee break

Sesiunea VIII

Moderator/Chair: Carol Iancu, Universite Paul Valery III, Montpellier

16.00 – 16.20
“Civilized Behaviour and Persecution: The Disintegration of the Social Sphere under the Nazi Regime”
Mark Volovici, Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem

16.20 – 16.40
“Iaşi, unul dintre ultimele oraşe pogromiste europene”
Alexandru Florian, Institul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”, Bucureşti

16.40 – 17.00
“Primii israelieni de origine română”
Adina Babeş, Institul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”, Bucureşti

17.00 – 17.20
Discuţii/Discussions

This entry was posted in conferinta and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to EVREII ŞI ORAŞUL / THE JEWS AND THE CITY

  1. Mr WordPress says:

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s